Per Anders Olofsson och hans hustru Inga Olofsson bildade stiftelsen 2007.

Ansökan om medel ur Inga och Per-Anders Olofssons stiftelse

Välkomna att söka är föreningar, organisationer och privatpersoner som verkar för att stödja utbildning, ungdomsverksamhet, kultur och näringsliv inom Tomelilla kommun.

Stiftelsen delade 2023 ut hela 105 000 kronor fördelat på 7 mottagare.

Stiftelsens kapital, som förvaltas av Tomelilla Rotaryklubb, är en miljon kronor och avkastningen delas ut de år då det finns kandidater som motsvarar kriterierna. Sista datum att söka är 2024-05-31 för eventuell utdelning juni/ juli 2024

Välkommen med ansökan till:

Tomelilla Rotaryklubb, c/o Bo Herou, Lantmannavägen 13, 273 97 Onslunda

 
Sponsors