Per Anders Olofsson och hans hustru Inga Olofsson bildade stiftelsen 2007.

Ansökan om medel ur Inga och Per-Anders Olofssons stiftelse

Välkomna att söka är föreningar, organisationer och privatpersoner som verkar för att stödja utbildning, ungdomsverksamhet, kultur och näringsliv inom Tomelilla kommun.

Stiftelsen delar 2023 ut hela 100 000 kronor

Stiftelsens kapital, som förvaltas av Tomelilla Rotaryklubb, är en miljon kronor och avkastningen delas ut de år då det finns kandidater som motsvarar kriterierna. Sista datum att söka är 2023-04-30 för eventuell utdelning den 27 juni 2023.

Välkommen med ansökan till:

Tomelilla Rotaryklubb, c/o Bo Herou, Lantmannavägen 13, 273 97 Onslunda

 
Sponsors