Vår Klubbmästare Ann-Christin Johansson mottog vid årsmötet i december 2023 PHF för sitt
stora engagemang i klubben. Ann-Christin har i många år tagit hand om klubbmötena som
klubbmästare och har tidigare varit President i klubben.
vi gratulerar Ann-Christin till utmärkelsen.
Sponsors