Rotary Doctors

För fem månader sedan fick de läkare och tandläkare som var i Kenya för Rotary Doctors återvända till Sverige då Kenya stängde ner olika verksamheter, flygtrafiken lades ner och resevarningar utfärdades. Här har Ulf Dovberg och Göran Nilsson berättat för tidningen i Ängelholm/Landskrona om hur deras uppdrag gestaltade sig. Nerresan blev försenad på grund av terrorvarningar och hemresan tidigarelagd på grund av Corona, men de hann hjälpa mer än 4 500 barn.

Efter samtal med Karin, samordnaren som finns i Sverige, så fungerar Rotary Doctors hjälpligt i Kenya med inhemsk personal och framtiden är osäker utan vi får vänta ut framtiden och spara pengarna så länge. Ytterligare info kommer i höst om hur fortsättningen kommer att bli.

Vid styrelsemöte med Rotary Tomelilla konstaterades att pengarna till ny ”Jeep” finns hos Rotary Tomelilla, Rotary Kivik och med Ystad St: Petri är det lite oklart, vår President Bo Herou kommer att stämma av detta.

Som läget är nu vet vi inte hur vi kommer att göra, kommer verksamheten i Kenya att tas upp igen, i så fall i viken omfattning och finns samma behov av ny ”Jeep”.

Jag har kontakt med Rotary Doctors här i Sverige och stämmer av dessa frågor och kommer i närtid lämna besked till er…och kommer också att efterfråga om det finns en plan B...

Ansvarig för Jeep kommittén Rotary Tomelilla

Kjell Persson

Sponsors