Klicka på länken för ytterligare info. https://www.freezonen.se/

FREEZONEN VERKAR FÖR ETT SAMHÄLLE
FREE FRÅN VÅLD FÖR ALLA

Freezonen är landets största kombinerade kvinno-, tjej- och brottsofferjour, vilket ger oss en unik insyn i olika typer av utsatthet och de problem som särskilt karaktäriserar våldsutsattas situation.

Freezonen startades 1991 som en reaktion på mäns våld mot kvinnor i nära relation. Sedan starten har vi varit i kontakt med över 10 000 våldsutsatta personer, framför allt kvinnor och flickor (mer än 80 %) men även killar, män samt HBTQ-personer.

Vår filosofi är att alltid tro på den utsattas berättelse. Förutom stöd, hjälp, och motiverande samtal kan vi också följa med till myndigheter och vara behjälpliga med andra praktiska sysslor. Händelser som ofta står i centrum i hjälpsökandes liv är att överleva och fly.

Sponsors