Dan Löfgren fortsätter sitt uppdrag som president resten av kalenderåret, varefter Bo Herou tar över kedja och klubba.

TOMELILLA ROTARYKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2019-2020

VALDA VID ÅRSMÖTE 2018-11-27 ELLER VID SENARE FYLLNADSVAL

 
Ordförande: 190701-191231 Dan Löfgren
Vice VD: Mikael Brorsson
Inkommande Ordförande: 200101-210630 Bo Herou
Vice President: Dan Löfgren
Sekreterare: Magnus Björkman
Vice sekreterare / verkställande: Kjell Persson
Skattmästare: Gun-Marie Burman
Klubbmästare: Susanna Adner
Programansvarig: Ingrid Järnefelt
Inkommande sekreterare: Håkan Albrektsson
Ordf. Klubbadministration: Kjell Persson
Ordf. Rotary Foundation: Dan Löfgren
Ordf. REF: Mikael Brorsson
Medlemskommittén: Stellan Åberg och Lars Carlstedt
Programkommittén: Ingrid Järnefelt, Bo Herou, Bo Wigren, Leif Sandberg och Knut Leufstedt
Klubbmästeriet: Susanna Adner, Ann-Christin Johansson, Johan Carlstedt och Kent-Inge Olsson
Revisorer: Bengt-Göran Grenander / Bo Claeson
Arkivarie: Perolof Borgström
Sponsors