13
aug.
2024
Tomelilla
H & G kök, Tomelilla golfklubb
Ullstorp
Tomelilla,  273 94
Sweden

 

Idag 13 augusti fortsätter vår medlem Bo Herou att berätta om:

Domstolar med övergripande folkrättslig kompetens.
Utredningsmöjligheter av folkrättsbrott


Detta är Del 2 i föredrag om  Folkrätt, rättslig reglering av krig, krigshandlingar och
interna konflikter

Intressant med anledning om vad som pågår ute i världen just nu.

 

 Sponsors