Publicerad den 06 Jul 2021

Obs! Det är 30 maj 2022 som ansökningar skall vara inne...

Per Anders Olofsson och hans hustru Inga Olofsson bildade stiftelsen 2007. Stiftelsens ändamål är att stödja utbildning, ungdomsverksamhet, kultur och näringsliv inom Tomelilla kommun.
Uppdraget att dela ut stipendiet föll på Tomelilla Rotary klubb. 2017 uppnådde stiftelsen 10 år och har under denna period delat ut mer än 250 000: - kr.
Ansökan för stipendium 2022 skickar ni till denna adress:
Inga och Per-Anders Olofsson stiftelse c/o Bo Herou Lantmannavägen 13 Häradsdomaregården
27395 Onslunda
Ansökan måste vara Rotary Tomelilla tillhanda senast 2022-05-30 för ev. utdelning i juni eller i början på juli månad 2022.

Obs! Det är 30 maj 2022 som ansökningar skall vara inne...

Per Anders Olofsson och hans hustru Inga Olofsson bildade stiftelsen 2007. Stiftelsens ändamål är att stödja utbildning, ungdomsverksamhet, kultur och näringsliv inom Tomelilla kommun.
Uppdraget att dela ut stipendiet föll på Tomelilla Rotary klubb. 2017 uppnådde stiftelsen 10 år och har under denna period delat ut mer än 250 000: - kr.
Ansökan för stipendium 2022 skickar ni till denna adress: 
Inga och Per-Anders Olofsson stiftelse c/o Bo Herou Lantmannavägen 13 Häradsdomaregården
27395 Onslunda
 Ansökan måste vara Rotary Tomelilla tillhanda senast 2022-05-30 för ev. utdelning i juni eller i början på juli månad 2022.
Sponsors